Forskning

Vores forskning er det, man på engelsk kalder ”engaged research”. Det betyder, at vores forskning altid er involveret i den verden, der findes uden for universitet og er med til at påvirke og forme fremtidens samfund.

Vores forskning er humanistisk og bygger på kvalitative metoder. Det indebærer blandt andet feltarbejde med dybdegående interviews, deltagerobservationer og andre metoder, hvor vi involverer de mennesker, som vores forskning kredser om. Vi har særligt øje for hverdagspraksisser, strukturer og kultur. Vi arbejder også ofte tværdisciplinært med forskere, som anvender kvantitative metoder. Når kvantitative og kvalitative metoder spiller sammen giver det både indsigt i bredden og i dybden, hvilket kan være afgørende i nogle projekter.

Fokusområder

  • Aldringsforskning
  • Fedmeforskning
  • Fødevare-, kost-, og ernæringsforskning
  • Sundhedsfremme, forebyggelse og ’health literacy’
  • Sansernes betydning for sygdom og sundhed (syn, lyd, føle, smage, lugte)
  • Psykiatri og mentale sygdomme
  • Velfærdsteknologi
  • Arbejdsmarkedsforskning
  • Sygdomme og behandlingspraksisser

Projekter