EMOVE – Enabling the matching of volunteers

EMOVE-projektet vil forbedre hvordan organisationer rekrutterer, engagerer og matcher frivillige. Formålet med projektet er at udvikle et IT-system der forenkler processen med at matche frivillige med borgere eller specifikke aktiviteter.

Projektets ambition er at styrke civilsamfundsorganisationers mulighed for at få menneskelige og sociale aspekter med i matchmakingen af frivillige, og i faciliteringen af de sociale frivillige aktiviteter, samt at effektivisere og forenkle processerne. IT-systemet vil således hjælpe organisationer med at administrere deres opgaver effektivt, med at overholde GDPR-lovgivningen, samt frigive tid til den vigtige menneskelige kontakt, som er den drivende motivationsfaktor for frivilligt arbejde.

I Danmark har vi en stærk tradition for foreningsliv og frivilligt arbejde –hele 40 procent af den danske befolkning har været frivillige aktive indenfor de seneste år (CFSA 2021). På trods af dette viser undersøgelser også, at det ikke er alle befolkningsgrupper, der har lige nemt ved at tage del i frivillige aktiviteter og fællesskaber. Det er især udsatte borgergrupper som af forskellige årsager er mindre aktive i civilsamfundsaktiviteter (VIVE 2021). Forskning peger ellers på, at frivilligt arbejde styrker sociale relationer og fællesskaber, og har en positiv indflydelse på mental sundhed ved både at være ensomheds- og depressionsforebyggende (Santini et. al. 2019:266). Af netop de grunde har vi i EMOVE-projektet især fokus på frivillige organisationer som arbejder med sårbare og udsatte borgergrupper.

EMOVE-projektet er et tværdisciplinært forsknings- og udviklingsprojekt i samarbejde mellem Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe), forskningsgruppen i Teknoantropologi (AAU), IT-virksomheden Kople, samt en række frivillige organisationer, der arbejder med udsatte borgergrupper, her i blandt Elderlearn, Alzheimerforeningen og Foreningen Lige Adgang.

Tag hånd om matchmaking

Se vores video om vigtige overvejelser ifm. match af frivillige med fx sårbare borgere.

 

Undersøgelsen foretages gennem kvalitative metoder, hvor vi følger de frivillige organisationer som er med i udviklingsprocessen. Vi følger dem før, under og efter implementering af IT-systemet. Det gøres gennem dybdegående interviews, deltagerobservationer, workshops og online etnografi både blandt frivillige og medarbejdere i de frivillige organisationer, samt de matchede par. Herudover deltager vi i udviklingen af IT-systemet gennem interviews, workshops og dialogmøder med systemudviklerne i virksomheden Kople.

 

 

Vi lever i en tid hvor behovet for frivillige pludselig kan stige markant som eksempelvis under den europæiske flygtningekrise i 2015 eller under coronapandemien. I sådanne situationer kan det være afgørende at frivillige organisationer har robuste systemer, der understøtter deres arbejde, og at de er i stand til at skalere og udvikle deres arbejde med sikker hånd. Et godt IT-system kan være med til at lette arbejdet for organisationen såvel som den frivillige. Projektet vil dermed have stor social impact ved at forenkle og robustgøre de processer som organisationer bruger på at styre og koordinere matchmaking-programmer, samt bidrage til udvikling af IT-systemer, der har brugspraksis som et bærende princip og kvaliteten af de menneskelige relationer som bærende værdi.

EMOVE-projektets primære produkt er IT-systemet, hvortil der også vil blive udarbejdet guidelines og tutorials, der vil lette implementering og brug af systemet. De forskningsrelaterede resultater vil fokusere på udviklingen af civilsamfundet, frivillighedsområdet samt hvordan humanistisk viden kan bidrage til udvikling af robuste og praksisrelevante IT-systemer. Resultaterne vil blive publiceret i videnskabelige artikler, samt formidles gennem seminarer, oplæg, konferencer og afslutningsvis i en rapport.

 

 

 

 

 

 

Rapport fra Vive

Hygum Espersen, H., Fridberg, T., Graa Andreasen, A., Westermann Brændgaard, N. (2021)
Frivillighedsundersøgelsen 2020 – En repræsentativ befolkningsundersøgelse af udviklingen i danskernes frivillige arbejde, VIVE

Rapport CFSA

Lindholm Sørensen, M., Elisabeth Dam Jørgensen, E., Perregaard, N., Hjære, M. (2021) Det frivillige sociale engagement i Danmark Frivilligrapport 2019-2021, Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Artikel

Santini, Z., Meilstrup, C., Hinrichsen, C., Nielsen, L., Koyanagi, A., Krokstad, S., Keyes, C. L. M., & Koushede, V. (2019). Formal Volunteer Activity and Psychological Flourishing in Scandinavia: Findings from Two Cross-sectional Rounds of the European Social Survey. Social Currents, 6(3), 255–269. 

 

Forskere

Interne forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Jespersen, Astrid Pernille Professor +4520972205 E-mail
Steen Bygballe, Line Ph.d.-stipendiat +4528900122 E-mail

Eksterne forskere

Navn Titel
Jensen, Torben Elgaard  Professor 
Thorsen, Ann-Sofie Hjelt  Videnskabelig assistent 

Studentermedhjælper

Søegaard, Rebecca 

Funding

Innovationsfonden

Periode: 01-07-2021 til 01-08-2024
PI: Astrid Pernille Jespersen 

Læs fondens omtale af EMOVE

WHITE PAPER

Thorsen, A-S.; Jespersen, Astrid Pernille; Felund, Alfred Lund; Bygballe, Line Steen; Elgaard Jensen, T. (2023).
WHITE PAPER - Matchmaking in the Voluntary Sector: Tasks, Workflows, and IT Facilitation (pdf)

EMOVE afslutningskonference

03-06-2024 14:30

En eftermiddag med samtale om civilsamfundsorganisationers arbejde med rekruttering, engagering og matching af frivillige i velfærdsarbejdet.

Læs mere