Samarbejde og impact

CoRe samarbejder med mange forskellige myndigheder, organisationer og private virksomheder i en række projekter, der undersøger sundhedstilbud og eksisterende sundhedspraksisser samt muligheder for forbedringer.

Vi arbejder med humanistisk sundhedsforskning ud fra en bred forståelse af sundhed og sygdom i hverdagsliv og organisering af samfund og institutioner.

Ofte udarbejder vi både projektforslag og ansøger om midler sammen, så samarbejdet er gennemtænkt fra start og kan få den bedst mulige impact.

Vi hører altid gerne fra dig, hvis du har et forslag til et projekt, eller hvis du gerne vil vide med om vores arbejde.

Vores samarbejde med private virksomheder i forsknings- og udviklingsprojektet Seniorpraksis

CoRe har i samarbejde med en række forskellige private virksomheder i finans- og produktionsbranchen gennemført et stort forsknings- og udviklingsprojekt om senkarriere.

Udvalgte virksomheder i de to brancher biddrog i forskellige faser med deres ekspertise og åbnede dørene for os, så vi blandt andet kunne undersøge, hvordan det er at være seniormedarbejder, og hvilke udfordringer og muligheder medarbejdere såvel som ledelse står overfor.

Resultatet af feltarbejdet var ud over en rapport også prototyper til værktøjer, som kan bruges til at skabe bedre arbejdsglæde blandt seniormedarbejdere.

Virksomhederne har bidraget til idéudvikling og afprøvning af disse værktøjer, og efter en længere afprøvningsfase, ligger de endelig værktøjer nu klar til brug. Flere af virksomhederne fra projekter har implementeret værktøjerne og den viden, som projektet har resulteret i, og også andre virksomheder i andre brancher har taget værktøjerne til sig.

Vores samarbejde med to forskellige kommuner i projektet Sund mund hele livet

I projektet Sund mund hele livet (SMUHL) samarbejder CoRe med Odontologisk Institut (KU), Greve Kommune og Frederiksberg kommune med formålet om at udvikle relevante og implementérbare indsatser til forbedring af de orale forhold blandt skrøbelige ældre borgere.

I tæt samarbejde med medarbejdere fra hjemmeplejen og plejecentrene i de to kommuner gennemfører forskere fra CoRe kvalitative undersøgelser, med fokus på hvordan tandpleje indgår i den daglige arbejdspraksis.

Kombinationen af de kvalitative indsigter og kliniske undersøgelse fra Odontologisk institut har øget kommunernes kendskab til hvilke udfordringer, der er på området.

På baggrund af denne viden har kommunerne i samskabelse og tæt samarbejde med KU skabt indsatser, som skal implementeres i hjemmeplejen og på plejecentrene.