Om CoRe

På Center for humanistisk sundhedsforskning er vi eksperter i hverdagslivsstudier af sygdom og sundhed. Centrets forskning bidrager med afgørende viden om, hvordan sygdom og sundhed både er med til at skabe og forme menneskers hverdagsliv, og hvordan menneskers håndtering af sygdom og sundhed skal indgå i udviklinger af sundhedsområdet.

Et andet fokuspunkt i CoRe er humanistiske undersøgelser af, hvordan viden om sundhed og sygdom bliver skabt. Det kan tage form af etnologiske og historiske undersøgelser af viden, produceret indenfor sundhedsvidenskaberne, men også i andre sammenhænge såsom i hjemmet, til møder i kommunen og i udviklingen af nye sundhedsteknologier. Vi er en del af større internationale forskningsområde Health Humanities.

Vores forskning

Vores forskning er det, man på engelsk kalder ”engaged research”. Det betyder, at vores forskning altid er involveret i den verden, der findes uden for universitet og er med til at påvirke og forme fremtidens samfund.

Nye forskningsprojekter på CoRe opstår altid som et forsøg på at løse en udfordring i samfundet. Det kan være en konkret udfordring som fx udsatte ældre borgeres mundhygiejne eller en mere generel udfordring som fx vores forståelse af hvad psykiske lidelser er, og hvordan det påvirker vores syn på dem.

Læs mere om forskingen på CoRe.

Metoder og resultater

Vi arbejder primært med kulturanalytiske og kulturhistoriske analyser af sundhedsrelaterede temaer.

  • Grundige, dybdegående kvalitative/kvantitative studier, der både kan bidrage til konkret udvikling af policy og social forandring.
  • Forskningsspørgsmål der adresserer indbyrdes forbundne og komplekse problemstillinger i krydsfeltet mellem levet liv, politisk agenda, konkrete forandringspraksisser og med særlig humanistisk blik for relationer.
  • Forsigtige og generative interventioner baseret på respekt, forståelse, indlevelse og anerkendelse af de mennesker og praksisser, vi studerer og deres interne mening.

Vi samarbejder med blandt andet kommuner, NGO’er, virksomheder og andre forskningsinstitutioner og fagligheder. Samarbejdet er afgørende for, at vi kan skabe resultater, der virker i praksis. På den måde sikrer vi, at vores forskning bidrager til at løse nogle af de omfattende samfundsmæssige udfordringer, der er relateret til sygdom og sundhed. Se hvem vi samarbejder med.

Vi samarbejder gennem hele processen med dem, vores forskning handler om. Fra udviklingen af projektets forløb, gennem inddragelse af borgere, eksperter og andre interessenter i feltarbejdet og til de endelige resultater, som vi altid sørger for at målrette til den specifikke målgrupper. Det betyder, at vi udgiver mange forskellige former for formidling. Vi skriver forskningsartikler, vi er i medierne og vi skriver rapporter, men vi laver også podcasts, skriver bøger og skaber udstillinger. Det kommer altid an på, hvad der passer bedst til det budskab fra vores forskning, vi gerne vil formidle.

Gennem brugen af metoder fra etnologi og historie kan vores forskning bygge bro mellem videnskab, politik og hverdagspraksisser. Dermed kan vi bidrage med at forbedre befolkningens sundhed i fremtiden.

Hvis du har en idé til et projekt, eller gerne vil vide mere om vores forskning eller et specifikt forskningsprojekt, er du altid velkommen til at kontakte os.

Undervisning

Forskere fra CoRe underviser både på universitetsuddannelser og uden for universitetet.

 Undervisning og censoropgaver på universitetet

  • Bacheloruddannelsen Europæisk Etnologi
  • Kandidatuddannelsen Etnologi
  • Master of Arts (MA) in Applied Cultural Analysis
  • Gæsteforelæsninger andre steder - nationalt og internationalt
  • Censor på master of health humanities
  • Censor på teknoantropologi

Undervisning, workshops og oplæg uden for universitetet

  • Seniorråd, arbejdspladser, undervisningsforløb for seniorvejledere, kommuner