Erfaret magt: fustrationer og fastholdelser blandt beboere med uviklingshæmning og autisme

Projektets formål er at skabe ny viden om beboernes erfaringer med og holdninger til magtanvendelse. Undersøgelsen bestå af et historisk og et nutidigt antropologisk spor. Herigennem gives en forståelse af vejen frem mod den nuværende lovgivning og praksis på området. Gennem interview belyser projektet, hvordan beboere erfarer og skaber mening med forskellige former for magtanvendelse i dag.

Patienter og ansatte i 1930'erne
Patienter og ansatte i 1930'erne

Målet med projektet er at give beboerne bedre muligheder for at gøre deres erfaringer gældende i den offentlige debat. Udover beboere retter projektet sig også mod pædagoger og politikere, der arbejder med insatser mod magtanvendelse i dag.

Resultaterne udgives som bog med titlen:  ERFARET MAGT – frustrationer og fastholdelser blandt beboere på botilbud for mennesker med udviklingshæmning og autisme. Syddansk Universitetsforlag (efteråret 2020).

Forskere/gruppemedlemmer

Interne

Navn Titel Telefon E-mail

Støttet af

Foa logo


Socialpædagogernes Landsforening logo

Foa Lev

Projetet er støttet af FOA, Socialpædagogernes Landsforbund og Landsforeningen LEV

Period:  1. juni 2019 - 2020

Eksterne forskere

Navn Titel Institution
Stine Grønbæk Jensen Postdoc Syddansk Universitet