Fra arbejdsliv til seniorliv - forbered dig godt

Baggrunden for projektet er at hjælpe flere borgere til et seniorliv med høj livskvalitet og trivsel. Projektet har til formål at udvikle og afprøve koncepter omkring seniorvejledning, der skal fremme den mentale og fysiske trivsel blandt 58-69 årige på og udenfor arbejdsmarkedet. Projektet er baseret på 10 års forskning fra Center for sund aldring.

Projektet er et partnerskab mellem Vordingborg Kommune, Vejle Kommune, Aarhus Kommune og Københavns Universitet. Partnerskabet er etableret for at udvikle fælles, evidensbaserede tiltag som styrker borgere i overgang fra arbejdsliv til seniortilværelse. Partnerskabet er rammen om en række lokale aktiviteter og samarbejdet sikrer, at erfaringsopsamling og nye tiltag søsættes i tæt dialog og baseret på afprøvede metoder. Partnerskabet deler løbende viden og udvikler i tæt samarbejde modeller og velafprøvede koncepter, som også kan implementeres i andre geografiske og sociale sammenhænge.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik får ca. 40.000 borgere hvert år status af folkepensionist. Og både forskning og praktisk erfaring viser, at bevægelsen fra arbejdsliv til pensionering kan være en skelsættende og livsforandrende begivenhed for mange. Et nyt samskabelsesprojekt vil i tæt dialog og samarbejde med borgere i Vordingborg, Vejle og Aarhus kommune samle viden og udvikle modeller, der kan understøtte gode overgange, vise vejen til nye fællesskaber og fremme livskvalitet.

Projektet har til formål at finde nye veje, så flere borgere får mulighed for at forholde sig bevidst og aktivt til de sidste år på arbejdsmarkedet, og på hvordan det bedst tager fat på seniorlivet. Målgruppen i projektet er borgere med ingen eller en kort uddannelse.

 

Projektet bygger på partnernes forsknings- og praksisbaseret viden og ønsker at engagere og involvere projektets målgruppe på nye måder. Det betyder blandt andet, at repræsentanter for målgruppen får en central rolle i at sikre borgerperspektivet og være medudviklere af projekttiltag igennem hele projektperioden. Projektdesignet bygger på forbedringsmodellen, hvor erfaringer og involvering udvikles trinvis og på baggrund af de indhøstede erfaringer.

 

 

  • Sys Skive, Leder af Forebyggelse og rehabilitering, Vordingborg Kommune ssk@vordingborg.dk
  • Uffe Nymark Breum, Leder af Sundhedsfremme og Forebyggelse; Vejle Kommune UFNBR@vejle.dk
  • Susanne Brøchner Væring, Leder af Frivillighedshusene, Aarhus Kommune suvae@aarhus.dk 

 

Forskere

Interne 

Navn Titel Telefon E-mail
Astrid Pernille Jespersen Professor +4520972205 E-mail
Marie Gorm Aabo Ph.d.-stipendiat   E-mail

Eksterne

Rasmussen, Lene Juel  centerdirektør
Johansen, Emilie  projektleder
Pedersen, Thomas Sten  outreachkonsulent
Bloch-Ibenfeldt, Mads PhD-studerende

Støtte

Projektet er i samarbejde med CESA.

PI: Astrid Jespersen

Projektperiode: 1 maj 2020 til 30. april 2023