Støtte i den offentlige digitalisering

Hvad er digital støtte? Og hvordan hjælper vi hinanden, når vi bliver usikre i de offentlige digtale selvbetjeningssystemer?

Med udgangspunkt i regeringens nyeste digitaliseringsstrategi fra maj 2022, stiller projektet skarpt på begrebet om den digitale støtteperson. Vi undersøger med etnologiske og kvalitative metoder hvad det i praksis vil sige at være digitalt støttet og digitalt støttende.

 

Projektet har til formål at undersøge kvalitativt hvordan hjælp og vejledning med de offentlige digitale selvbetjeningssystemer i praksis allerede sker – både mellem venner og familie og gennem møder med frontpersonale i den offentlige sektor. Hvad er digital støtte? Hvad er det for et ansvar og hvordan distribueres støtten på tværs af diverse aktører? Og hvad kan den digitale støtte fortælle os om hvad borgere gør, når de har udfordringer med de digitale indgange til velfærden?

Projektets målgruppe er som udgangspunkt borgere der har afsluttet deres arbejdsliv og bor i Vordingborg, Aarhus og Københavns Kommune.

 

 

Projektet har et todelt fokus på borgernes og det kommunale frontpersonales perspektiv. Hvad gør borgeren, når der opstår udfordringer med de digitale indgange til velfærdssystemet? Og samtidigt: Hvordan oplever frontpersonalet på tværs af den offentlige sektor borgernes udfordringer?

For at svare på dette, går projektet etnografisk til værks gennem dybdegående interviews og observationer fra hverdagen i kommunerne.

 

 

Gennem projektet har vi fået stor forståelse for nuancerne af den digitale støtte og af hvordan støtten varierer afhængig af hvem der støtter. Men den digitale støtte er heller ikke uden problemer. Særligt juridisk, står både dem der støtter og dem der støttes dårligt.

Resultaterne vil kunne findes i projektets afsluttende rapport, samt gennem formidlende artikler og klummer.

 

 

'Støtte i den offentlige digitalisering' er et delprojekt under outreachprojektet Fra Arbejdsliv Til Seniorliv (FATS), som er et samarbejde mellem Center for Humanistiske Sundhedsforskning (CoRe) og Center for Sund Aldring (CESA), samt Aarhus, Vejle og Vordingborg Kommune. Projektet er støttet af Nordea Fonden. Forskningsprojektet FATS har til formål at afsøge nye veje og skabe grobund for et seniorliv med høj livskvalitet og trivsel.

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andersen, Stig Bo Forskningsfuldmægtig   E-mail
Jespersen, Astrid Pernille Professor +4520972205 E-mail
Lassen, Aske Juul Lektor +4522920212 E-mail

Praktikant

Mortensen, Sofie Skovbæk

Støttet af

Projektet Støtte i den offentlige digitalisering er en del af outreachprojektet Fra Arbejdsliv til Seniorliv (FATS), som er støttet af Nordea Fonden.

PI: Astrid Pernille Jespersen
 
Projektperiode
: 2020-2023.