Samskabelse af screeningsmetoder

Line Hillersdal følger designprocessen af screeningmetoder, og hun beskriver, hvordan screeningmetoder er konceptualiseret og materialiseret i samarbejdende forskningsteams i forbindelse med det interdisciplinære forskningsprojekt COUNTERSTRIKE – (COUNTERacting Sarcopenia with proTeins and eceRcise – Screening the CALM cohort for Ilpoprotein biomarKErs).

Line vil analysere, hvordan inklusionen af forskere fra samfundsvidenskab og humaniora vil påvirke designprocessen og udbyttet. Det gør hun ved at kombinere etnografisk feltarbejde med undersøgende workshops.

COUNTERSTRIKE er en udvidelse af CALM projektet, som er fondet af Dansk Innovation foundation.

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Hillersdal, Line Adjunkt +4530298221 E-mail
Jespersen, Astrid Pernille Lektor +4520972205 E-mail