CALM-projektet

Counteracting Age-Related Loss of Skeletal Muscle Mass (CALM) er et interdisciplinært forskningsprojekt, som foregår  på Københavns Universitet. Projektet samler fysiologer, sensorikere, mikrobiologer, historikere samt etnologer gennem kliniske forsøg, kulturanalystisk arbejde og innovationsprojekter. Projektet stræber efter at udvikle nye og bedre anbefalinger for fysisk aktivitet samt proteinindtag til ældre mennesker.

CoRe forskernes rolle i projektet er bidrage med kulturelle og historiske perspektiver på ældre menneskers fysiske aktivitet(er), mad og proteinindtag. Derudover indsamler og inddrager de viden om ældres hverdagsliv og sundhedspraksisser,  der indgår i projektets innovationsinitiativer.

CALM – historiske studier

De historiske studier fokuserer på videnskabelige og samfundsmæssige opfattelser af samt praksisser omkring ældre menneskers sundhed og ernæringsbehov i Danmark i 1900-tallet, med et særligt fokus på protein og fysisk aktivitet. Studierne tager udgangspunkt i kildemateriale fra offentlige institutioner samt politiske og videnskabelige diskussioner om ældre menneskers sundhed og livsvilkår.

Etnologerne i CALM fokuserer på, hvordan forsøgspersoner inkorporerer de kliniske forsøg i deres hverdagspraksisser, samt hvordan den generelle udvikling indenfor forskning i mad ændrer praksisser relateret til det at spise.

Indsigterne som etnologerne bidrager med vil være essentielle i innovationsprojekterne. Ved at opnå en bedre forståelse af, hvordan vaner ændrer sig i løbet af et klinisk forsøg, samt hvordan dette udvides til hverdagspraksisser, kan projektets resultater blive brugt til af influere nye typer af mad- og spisevaner.

CALM – kulturanalytiske studier

De kulturanalytiske studier fokuserer på afdække og forstå opfattelser af samt praksisser omkring ældre menneskers spisning, protein og fysiske aktivitet(er). Forskerne følger dels deltagerne i projektets kliniske forsøg. Formålet er at få indsigt i hverdagen som forsøgsperson og hvordan det påvirker deltagernes spise- og motionspraksisser. Forskerne har også fokus på andre grupper af ældre. I delprojektet Appetit på maden fokuserer de blandt andet på hjemmeboende ældres spisestrategier og forhold til mad. Derudover laver forskerne undersøgelser af den bredere ældrebefolknings forhold til fysisk aktivitet og protein samt hvordan protein optræder og opfattes i samfundet og fødevarebranchen.