14. oktober 2020

FitMum på STS konference

Konference

I slutningen af august deltog Julie Bønnelycke, Astrid Pernille Jespersen og Maria Mieskiewics Larsen fra CoRe i den årlige internationale Science & Technology konference arrangeret af European Association for the Study of Science and Technology (EASST) og Society for Social Studies of Science (4S).

De præsenterede analytiske perspektiver fra deres nuværende arbejde med FitMum projektet om fysisk aktivitet under graviditet som en del af panelerne Choreographies: Rhythms and Movements in Research og Changing Regimes of Biomedical Knowledge Production: the Changing Face of Clinical Trials.

To gravide kvinder laver bokseøvelse i FitMum projektet

Èn af hovedpointerne var, at selvom graviditet i stigende grad betragtes som et window of opportunity for at forbedre sundhed for både mor og barn, bør sundhedsfremmende livsstilsinterventioner tage højde for den foranderlige krop og hverdag som den gravide må håndtere undervejs og efter graviditeten. Den gravides sundhedsopfattelse – og praksis formes både af fortidige og nutidige erfaringer såvel som forestillinger om og forventninger til det fremtidige forældreskab.

Herudover problematiserede de, at vestlig sundhedsforskning og kliniske forsøg hovedsageligt baserer sig på data indsamlet fra hvide, mandlige deltagere som repræsenterer (en illusion om) en generisk og stabil krop. I FitMum projektet arbejdes med gravide kvindekroppe, hvilket kræver en opmærksomhed på krop og sundhed som foranderlige størrelser der må forstås i lyset af sociale, kulturelle - og hverdagslivsaspekter. Med denne tilgang åbnes op for løbende tilpasning af interventionerne til deltagernes behov, mens forhandlinger og samproduktion af viden opstår, når deltagerne i højere grad inddrages som eksperter på egen krop.

Du kan læse mere om FitMum projektet på vores hjemmeside