FitMum: Fysisk aktivitet som sundhed for mor og barn

Dette projekt undersøger processer, rationaler og implikationer af livsstilsinterventioner med det formål at fremme fysisk aktivitet under graviditet. Projektet undersøger de sociomaterielle og komplekse praksisser, der indgår i at skabe livstilsinterventioner for gravide - en befolkningsgruppe der sjældent studeres i forskningsforsøg.

Gravide kvinder laver gymnastik i FitMum projektet

Projektet er et kvalitativt delstudie af et randomiseret kontrolleret forsøg (RCT) omhandlende fysisk aktivitet under graviditet kaldet FitMum på Hillerød Hospital, Danmark.

Projektet er et tværvidenskabeligt studie som inddrager både biologiske, fysiologiske og etnologiske perspektiver på fysisk aktivitet under graviditet.

Støttet af

Trygfonden

Projektet er finansieret af Trygfonden.

Projektperiode:
september 2018 - december 2021
Projektleder:
Astrid Pernille Jespersen

Facebook

Følg os på Facebook

 

 

Ved at følge de gravide kvinder under og efter interventionen med brug af kvalitative metoder er de primære forskningsområder:

Graviditet som et window of opportunity

FitMum projektet basered på en idé om graviditet som en særlig lovende periode for implementering af livstilsændringer. Hvad er konsekvenserne af at betragte graviditet på denne vis som et vindue af muligheder og potentialer for sundheds- og livsstilsændringer? Og hvad er vigtigt at tage hensyn til for at sikre robuste og bæredygtige ændringer af sundhedspraksisser og vaner?

Evidens og hverdagsliv

Hvordan studeres graviditet og hverdagsliv som en del af den kliniske produktion af evidens? Og hvordan griber en intervention om fysisk aktivitet ind i hverdagslivet og sociale relationer uden for selve forsøget?

Sundhedsopfattelser, praksisser og oplevelser

Hvordan bliver viden om sundhed tilegnet, forhandlet og praktiseret af deltagerne, og hvordan påvirker oplevelsen af at være deltager i forsøget deres praktisering af graviditet, moderskab, sundhed og hverdagsliv?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mere information om studiet findes via nedenstående links:

Nordsjællands Hospital - FitMum

Nordsjællands Hospital - Forskningens Årsrapport

Interne forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Astrid Pernille Jespersen Lektor +4520972205 E-mail
Ellen Christine Leth Løkkegaard Klinisk professor +4548296249 E-mail

Eksterne forskere

Name Title Institution
Julie Bønnelycke Adjunkt, Performance Design Roskilde Universitet
Dorthe Bille Kunstenerisk og administrativ leder Videnskabsteatret