Reduceret dødeligehed - forøget sygelighed? Sygelighed i relation til det begyndende sygdomsunderstøttende system i perioden 1890-1960

Et projekt af Helene Kristina Castenbrandt , Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe).

Helene undersøger forandringer i sygelighed i forbindelse med ændringer i opfattelsen af sygdom i relation til velfærdsstatens begyndelse i Europa. I forbindelse med den industrielle revolution opstod et system med sundhedsforsikringer gennem private foreninger (sygekasser), som tilbød arbejdere med medlemskab kompensation for sygefravær.

Arkivalier fra sygekasserne giver gode muligheder for at undersøge sygelighed. Undersøgelsen vil fokuserer på kildemateriale fra Sverige. Projektet vil give en bedre forståelse af forskelligheder og forandringer i folkesundhed, ved at tilføje ny viden inden for sygelighed til allerede eksisterende viden om dødelighed.