Frivillighed til ALLE ældre - følgeforskning

CoRe gennemfører følgeforskning på projektet Frivillighed til Alle Ældre, som drives af den socialøkonomiske virksomhed Elderlearn og  Danske Seniorer.  Projektets formål er at give endnu flere ældre i landets kommuner mulighed for at være frivillige og derigennem modvirke ensomhed. 

Følgeforskningen undersøger via etnografiske metoder, hvordan det frivillige tilbud anvendes af ældre og bibeholder kvaliteten, når det skaleres ud til mange af landets kommuner.

Elderlearn arbejder til dagligt med at bekæmpe ensomhed blandt ældre mennesker, ved at skabe kontakt mellem ældre mennesker og udlændinge, der lærer dansk. Igennem samtalen skabes der meningsfulde relationer, som giver ældre mennesker mulighed for at hjælpe andre og være en ressource for samfundet igennem frivilligt arbejde.

Projektets grundlæggende mål er at give flere ældre mennesker adgang til frivilligt arbejde ved at bringe frivilligt arbejde hjem til dem. Projektet fokuserer på ældre i hele landet og særligt på landområder.

Følgeforskningen undersøger, om Elderlearns tilbud stadig fungerer for de svageste ældre, når projektet skaleres op og gennemføres uden deltagelse af en medarbejder eller frivillig i det første møde mellem de to parter. Helt konkret fokuserer følgeforskningen på ældre der modtager hjælp i hjemmet, og vurderer om de får den støtte til at deltage som frivillige, som de har brug for.

Formålet med CoRe’s følgeforskning er således at:

  1. undersøge, hvilke implikationer en skalering af Elderlearn har for deltagerne
  2. undersøge, hvorvidt den metode Danske Seniorer og Elderlearn har udviklet til at skabe tryghed uden at en medarbejder deltager i det første møde, har potentiale til at aktivere og fastholde selv svage ældre mennesker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Bygballe, Line Steen Ph.d.-stipendiat +4528900122 E-mail
Jespersen, Astrid Pernille Lektor +4520972205 E-mail
Søegaard, Rebecca Studerende FU   E-mail

Støtte

Nordea Fonden

Periode: 14/8 2020 - 13/8 2021.
PI: Astrid Pernille Jespersen

Følg os