En fortælling om to byer: Ulighed i døden i København og Madrid i det sene 19. og tidlige 20. århundrede

Et projekt af Barbara Ana Revuelta Eugercios , Mobilex Fellow, Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe).

Barbara undersøger forholdet mellem beskæftigelse, som ofte anvendes som en indikation for socioøkonomisk status, og individers dødelighedsrisiko i to europæiske byer, København og Madrid, i det sene 19. århundrede og tidlige 20. århundrede.

For at kunne adressere dette emne vil projektet genskabe livsforløb (baseret på forbindelse mellem individuelle oplysninger om folketælling, fødsel, død, migration og ægteskab) for indbyggere i København (1880-1885). Disse livsforløb vil blive sammenlignet med lignende og allerede tilgængeligt data fra Madrid. Projektets resultater vil belyse, hvorvidt og hvorfor dødeligheden var højere for arbejderklassen, samt om der var specifikke befolkningsgruppe i byen, der levede med øget risiko for at dø.