Digitale ældreliv

Hvad er en digital støtteperson? Hvordan hjælper vi hinanden, når vi bliver usikre i de offentlige digtale selvbetjeningssystemer?

Med udgangspunkt i regeringens nyeste digitaliseringsstrategi fra maj 2022, stiller projektet skarpt på begrebet om den digitale støtteperson. Igennem etnologiske metoder undersøges det hvad det i praksis vil sige at være digital støttet og digital støttende.

 

Projektet har til formål at undersøge kvalitativt hvordan hjælp og vejledning med de offentlige digitale selvbetjeningssystemer i praksis allerede sker – både mellem venner og familie og gennem møder med frontpersonale i den offentlige sektor. Hvad er det for et ansvar og hvordan er det distribueret ud på tværs af diverse aktører? Kan vi blive klogere på hvad borgere gør, når de har udfordringer med de digitale indgange til velfærden?
Projektets målgruppe er som udgangspunkt borgere der har afsluttet deres arbejdsliv og bor i Vordingborg og Aarhus Kommune.

I løbet af foråret 2023 vil resultaterne af projektet blive formidlet ud. Den primære formidling vil være i form af en rapport, samt debatindlæg der har til formål at kaste lys over de hverdagslige problemstillinger og strukturelle udfordringer der kan være for såvel den digitalt støttede som de digitalt støttende.

Digitale Ældreliv er et delprojekt under outreachprojektet Fra Arbejdsliv Til Seniorliv (FATS), som er et samarbejde mellem Center for Humanistiske Sundhedsforskning (CoRe) og Center for Sund Aldring (CESA), samt Aarhus, Vejle og Vordingborg Kommune.

 

 

Projektet har et todelt fokus på borgernes og det kommunale frontpersonales perspektiv. Hvad gør borgeren, når der opstår udfordringer med de digitale indgange til velfærdssystemet? Og samtidigt: Hvordan oplever frontpersonalet på tværs af den offentlige sektor borgernes udfordringer?

For at svare på dette, går projektet etnografisk til værks gennem dybdegående interviews og observationer fra hverdagen i kommunerne.

 

 

Forskningsprojektet FATS har til formål at afsøge nye veje og skabe grobund for et seniorliv med høj livskvalitet og trivsel.

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Andersen, Stig Bo Videnskabelig assistent   E-mail
Jespersen, Astrid Pernille Professor +4520972205 E-mail

Praktikant

Mortensen, Sofie Skovbæk

Støttet af

Delprojektet Digitale Ældreliv er under projektet Fra arbejdsliv til seniorliv (FATS), som er støttet af Nordea Fonden.

PI: Astrid Pernille Jespersen
 
Projektperiode
: 2020-2023.