Center for sund aldring

Center for sund aldring er et center, der forsker i forskellige aspekter af aldringsprocesser. CoRe’s fokus og arbejde i Center for sund aldring omhandler de sociale, kulturelle samt individuelle praksisser om sundhed og aldring. Dermed belyses hverdagen og sundhedspolicies.

Et stort mål er at danne ramme for den humanistiske position i forbindelse med forskningen i aldring, samt at udforske de mest lovende måder at indgå i et interdisciplinært forskningssamarbejde på.


Foto: Aske Juul Lassen ©

For at kunne understøtte en sund aldringsproces vil centeret i de kommende år udvikle forskellige former for fællesskabsinterventioner i de fire samarbejdskommuner. Det sker i samarbejde med kommunerne, ældre borgere og kollegaer fra Tema 1 . 

Vi gør brug af etnologisk, antropologisk samt kulturhistorisk fagkundskab i forskningen af, hvordan aldring forandres, og hvorledes det aldrende samfund kan organiseres. Vores forskning indgår i Center for sund aldrings overordnet målsætning om at give ny viden om, hvordan borgere kan leve et sundt liv og nyde en robust alderdom.

Center for Sund Aldring er støttet af Nordea-Fonden.

Forskningsprojekter

Biomarkers - Hverdagsbrugen af alternative aldringsmålinger

Projektet er ledet af postdoc Aske Juul Lassen i samarbejde med professor Tiago Moreira fra Durham University.

Der findes et væld af alternative aldringsmålinger såsom kropsalder, funktionel alder eller biologisk alder. Rundt omkring i landets kommuner, på fitnesscentre, hos fysioterapeuter og diætister får mennesker i alle aldre målt deres alder. Men vi ved meget lidt om, hvad disse målinger bruges til, om de virker motiverende for livsstilsændringer, og hvad de gør ved folks ideer om relationen mellem sundhed og alder.

Gennem interviews og eksperimentelle fokusgrupper undersøger dette projekt, hvordan folk bruger biologiske aldringsmålinger, og hvilke temporale effekter det skaber.

Implementering af velfærdsteknologier for ældre borgere

Delprojekt ved Sara Marie Ertner.

Maries forskning har fokus på designet og implementeringen af velfærdsteknologier for ældre borgere. Baseret på etnografi og kvalitative metoder undersøger hendes forskning samspillet mellem velfærdsteknologier, ældre brugere samt hverdagspraksisser.

Mere eksplicit undersøges visioner, forventninger og ideer for innovative velfærdsteknologier i sundhedspleje samt de sociale og materielle effekter af disse tekno-politiske initiativer, når de udfolder sig i praksis. Feltarbejdet bliver udført i Center for Sund Aldrings samarbejdskommuner.

Lokale praksisser for aktiv aldring

Delprojekt ved Aske Juul Lassen

Aske Juul Lassen forsker i, hvordan konceptet ”aktiv aldring” er oversat til lokale policies, og hvordan aktiv aldring er praktiseret i aktivitetscentre, kommuner og NGO’er.

Aske fokuserer på, hvordan aktiv aldrings policies både intervenerer og er formet af hverdagspraksisser med særlig interesse for civilsamfundets rolle i en foranderlig velfærdsstat. I samarbejde med Center for Sund Aldrings samarbejdskommuner bruges hans forskning til at udvikle interventioner for sund aldring.

Lokalisering af alderdommens praksisser

Ph.d.-projekt ved Anders Møller.

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvordan alderdom er konfigureret og transformeret. Dette er undersøgt i specifikke praksisser omkring plejehjem i Københavns Kommune fra 1891. Plejehjemmet studeres som et site hvor alderdom og aldrende kroppe konfigureres i forskellige reguleringer af praksisser, videns produktion og materialisering.

Dette er gjort ved 3 forskellige nedslag i tid foreløbig beskrevet som establishment (1891-1910), modernisering (1930-1940) og standardisering (1950-1960). Projektets ambition er at kvalificere forskellige praksisser og forandringer af alderdom, ved at beskrive og analysere forskellige hjem for ældre såvel som ændrende faciliteter, interiør, wordings og ting.

Samskabelsesaktiviteter for ældre borgere i Ishøj kommune

Projektet er ledet af postdoc Aske Juul Lassen i samarbejde med lektor Astrid Jespersen.

Ishøj kommune har fondet 80.000 kroner til dette projekt.

Dette forskningsprojekt undersøger samskabelsesaktiviteter for ældre borger i Ishøj kommune. Samskabelsesprocessen involverer borgere, frivillige samt medarbejdere fra kommunen. Sammen forsøger de at skabe livsfremmende aktiviteter for ældre mennesker.

Projektet undersøger gennem kvalitativ analyse, hvordan samarbejdet mellem kommunen og private aktører finder sted og bringer dermed nye indsigter i samarbejdets muligheder og begrænsninger. Projektet følger forskellige aktiviteter i Ishøj, og undersøger hvilke typer af roller, relationer og aktiviteter der opstår i samarbejdet.