Anna Lyngdal Wulff

Anna Lyngdal Wulff

Videnskabelig assistent

Jeg er cand.mag. i Europæisk Etnologi og beskæftiger mig med sundhed, social inklusion, bæredygtighed og arbejdsliv. Jeg er videnskabelig assistent hos Center for Humanistisk Sundhedsforskning. Min baggrund er indenfor beskæftigelsesområdet, hvor jeg bl.a. har arbejdet med beskæftigelsesindsatser og kompetenceudvikling. Min specialisering er inden for de menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser ved "paradigmeskiftet" for flygtninge i beskæftigelse

Primære forskningsområder

  • Arbejdsliv
  • Mental sundhed
  • Kompetenceudvikling
  • Udsathed
  • Social inklusion
  • Beskæftigelsesindsatser
  • Arbejdsmarkedsrettet integration
  • Samtaleteknik og -værktøjer
  • Kulturanalyse

Aktuel forskning

Ifølge statistikker deltager 55+ medarbejdere mindre i kompetenceudvikling end deres yngre kolleger. Derfor dykker forskningsprojektet Kompetenceudvikling 55+ ned i dynamikker på statslige arbejdspladser for at undersøge, hvilke faktorer der spiller ind på 55+ ansattes deltagelse i kompetenceudvikling, hvordan det opfattes og praktiseres blandt målgruppen samt de faktorer, der kan understøtte, at 55+ ansatte deltager i kompetenceudvikling. Projektet er et forskningssamarbejde med Kompetencesekretariatet. 

ID: 312089047