14. juni 2023

Kompetenceudvikling 55+

Graden af deltagelse i kompetenceudvikling ser ud til at falde, når man runder 55 år. Under dette umiddelbart simple faktum, gemmer der sig dog et væld af nuancer. For kompetenceudvikling er mange ting, som ikke nødvendigvis kan findes i statistikker. Hvad med netværksgrupper, mentorordninger og dagligdags læring? Og hvad med den mere formelle kompetenceudvikling, som nogle medarbejdere foretager sig i fritiden?

Kompetenceudvikling er samtidig en af de faktorer, som en del undersøgelser peger på, kan være med til at fastholde 55+ medarbejdere på arbejdsmarkedet, men samtidig viser mange undersøgelser generelt, at man bliver mindre opsøgende over for kompetenceudvikling med alderen. De underliggende rationaler for dette, er dog hidtil ikke blevet undersøgt kvalitativt i Danmark. 

Igennem et kvalitativt feltarbejde på ni statslige arbejdspladser har vi i denne rapport undersøgt, hvordan 55+ ansatte i staten og deres ledere forstår og praktiserer kompetenceudvikling for 55+ medarbejdere. Rapporten er udarbejdet af forskere på Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet på baggrund af projektet Kompetenceudvikling 55+ iværksat af Kompetencesekretariatet.

Læs mere i rapporten Kompetenceudvikling 55+ (pdf).

Emner