20. maj 2019

Forskningsseminar med besøg fra Malmø og Colorado

Tirsdag d. 14. maj havde CoRe fornøjelsen af at afholde et forskningsseminar om sundhed og fysisk aktivitet i samarbejde med undervisere og studerende fra Department of Human Physiology and Kinesiology, Colorado College og Department of Sport Science, Malmø Universitet.

Kl. 9:30 bød centerleder, Astrid P. Jespersen, velkommen til seminaret, hvorefter Anthony Bull fra Colorado gav en kort introduktion til dagen. Postdoc, Aske Juul Lassen fra CoRe, stod for dagens første oplæg om humanistisk sundhedsforskning og fysisk aktivitet. Julie Rosenkvist Nissen fortalte derefter om hendes speciale om fysisk aktivitet i byrummet. Karin Book fra Malmö Universitet stod for dagens sidste oplæg, hvor hun diskuterede fysisk aktivitet i en rummelig og kønslig kontekst. 

Seminaret blev afrundet med en fælles diskussion og sparring på baggrund af de mange fælles forskningsinteresser. 

Julie Rosenkvist Nissen fortæller om sit specale
Julie Rosenkvist Nissen fortæller om sit speciale om fysisk aktivitet i byens rum