20. august 2019

CoRe søger videnskabelig assistent til FitMum

Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe) er partner i et forskningsprojekt FitMum (https://www.nordsjaellandshospital.dk/afdelinger-og-klinikker/graviditet-foedsel-og-barsel/Sider/FitMum.aspx) med fokus på graviditet og fysisk aktivitet. Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og TrygFonden.

Vi søger en videnskabelig assistent for 1 år til den kvalitative del af forskningsprojektet FitMum, v. Københavns Universitet og Nordsjællands Hospital

Ved Saxo-Instituttet, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet opslås en etårig stilling som videnskabelig assistent til besættelse 1. oktober 2019 eller snarest derefter. Stillingen indgår i det kvalitative delstudie i forskningsprojektet FitMum.

Om FitMum

Forskningsprojektet FitMum er centreret omkring et randomiseret klinisk forsøg med fokus på fysisk aktivitet under graviditet. Som del af FitMum er der et kvalitativt delstudie, der bl.a. undersøger motivation (eller mangel på samme) for motion blandt gravide, udfordringer for implementering af motion i den gravides hverdag og de gravides erfaringer med at deltage i forsøget. Projektet er bl.a. finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og TrygFonden, og er ledet af prof. Bente Stallknecht (KU) og prof. og overlæge Ellen Løkkegaard (NOH). Det kvalitative delstudie er ledet af lektor Astrid Jespersen (KU).

 

Baggrund for FitMum

Motion under graviditeten har blandt andet vist sig at mindske vægtøgning under graviditeten og risikoen for at få graviditetssukkersyge, hvis den fysisk aktive livsstil startes op tidligt i graviditeten. FitMum er et forskningsprojekt, der undersøger, hvordan gravide kvinder kan blive mere fysisk aktive. Det videnskabelige formål med FitMum er at teste effekter af to forskellige motionsprogrammer til gravide kvinder på fysisk aktivitetsniveau under graviditeten og en række sundhedsparametre hos mor og barn. Vores hypotese er, at begge motionsprogrammer vil øge gravide kvinders aktivitetsniveau og sundhed, og at sundhedsfordelene overføres fra mor til barn.

 

Stillingsindhold

Den videnskabelige assistent kommer til at indgå i det kvalitative team i FitMum, som består af lektor Astrid Jespersen (KU), adjunkt Julie Bønnelycke (RUC), samt ph.d.-studerende Signe de Place Knudsen (KU og NOH). Det forventes, at den videnskabelige assistent vil varetage store dele af feltarbejdet i forbindelse med det kliniske studie på NOH. Herudover vil der være en del transskriberings- og analyseopgaver. Det kvalitative delstudie rummer flere underspørgsmål så som implementering og håndtering af motion i hverdagen som gravid, graviditet som et ’window of opportunity’ for ændring af sundhedspraksisser, fysisk aktivitets rolle som forebyggende og sundhedsfremmende strategi i mødet mellem den gravide og de sundhedsprofessionelle mm. Den videnskabelige assistent vil få mulighed for at fokusere på et eller flere af disse spørgsmål efter aftale med projektteamet.

Kvalifikationer

Vi søger en kandidat i etnologi, antropologi, folkesundhedsvidenskab el.lign. med dokumenteret erfaring indenfor etnografisk feltarbejde og humanistisk sundhedsforskning. Vi forventer en faglig dygtig og ambitiøs ansøger med interesse for humanistisk sundhedsforskning og en god systematik. Ansøger skal være parat til både at arbejde selvstændigt og til at indgå i feltarbejde og analyseprocesser med resten af projektteamet.

Erfaring med deltagelse i forskningsprojekter er ønskeligt, men ikke et krav. Ansøger skal kunne tale flydende dansk, idet feltarbejdet vil foregå blandt dansktalende gravide. Arbejdssted vil være ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe) på Saxo-Instituttet, KU og på Nordsjællands Hospital i Hillerød og den videnskabelige assistent vil i det daglige referere til lektor Astrid Jespersen.

 

Yderligere information om stillingen kan fås hos lektor Astrid Jespersen (apj@hum.ku.dk).

 

Læs mere om kvalifikationskravene til videnskabelige assistenter i Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale for universiteter.

 

Send ansøgningen elektronisk via linket nederst i opslaget ”Søg online” i Adobe PDF eller Word format.

 

Ansøgningen, som kan skrives på dansk eller engelsk skal indeholde følgende bilag: 

 

  • Ansøgningsbrev (max. 1 side)
  • CV
  • Dokumentation for uddannelse (eksamensbevis)
  • Andet relevant materiale

 

Kun materiale på dansk, norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk vil kunne forventes bedømt.

 

Ansættelsesprocedure

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse. Herefter nedsætter institutlederen fagkyndigt bedømmelsesudvalg med henblik på at bedømme de udvalgte ansøgene i forhold til den konkrete stilling. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.  

 

Der henvises endvidere til bekendtgørelsenr. 242 af 13. marts 2012 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter 

 

Ansøgere informeres løbende om processen pr. mail. 

 

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Rusan Elmazi (HR), e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk angiv venligst ID NR 211-0050/19-2O ved henvendelse.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen er tidsbegrænset sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

 

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

 

Ansøgningsfristen er den 4. september 2019 kl. 23:59 CET.  

 

Ansøgninger eller supplerende materiale modtaget efter denne dato vil ikke blive taget i betragtning.