16. september 2019

CoRe søger 2 studentermedarbejdere

CoRe er et tværvidenskabeligt forskningscenter ved SAXO-instituttet, Københavns Universitet, som beskæftiger sig med kulturanalytisk og historisk sundhedsforskning. Forskerne på CoRe har hovedsageligt faglige rødder i historie, etnologi og antropologi, og anvender etnografiske og historiske metoder til at undersøge hverdagsliv og sociokulturelle praksisser. Forskningscenteret huser både store interdisciplinære forskningsprojekter og mindre individuelle projekter indenfor emnerne: Livsstil og interventioner, aldring og livsløb samt mad- og måltidsstudier. På CoRe arbejdes der desuden med brobygning mellem forskellige videnskabelige discipliner samt mellem universitetet og andre samfundsaktører såsom private virksomheder og kommuner. 

Arbejdsopgaver
Som studentermedarbejder i CoRe skal du understøtte den daglige drift på centeret. Du vil bl.a. skulle bidrage ved planlægning og afholdelse af arrangementer, opdatering af hjemmesider og biblioteksansvarlig. CoRe er aktuelt involveret i et tværgående projekt FitMum, og der vil være en del transskriberingsarbejde og anden forskningsassistance forbundet med dette projekt. Der kan desuden være en del praktiske ad hoc opgaver, som du forventes at påtage dig.

Din profil
◾ Gerne engageret og dygtig kandidatstudentent fra etnologi, MACA eller historie med gode organisatoriske
og administrative evner
◾ Gerne med en faglig interesse for humanistisk sundhedsforskning
◾ Gerne har minimum et år tilbage af uddannelse

Vi tilbyder
Du bliver som studentermedarbejder i CoRe del af et spændende fagligt miljø, hvor der vil være rig mulighed for at deltage i møder, seminarer, læsekredse og andre faglige arrangementer. Så hvis du interesserer dig for humanistisk sundhedsforskning, er jobbet som studentermedarbejder en rigtig god måde at lære forskningsfeltet og forskerne at kende på.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2019 eller snarest derefter. Arbejdstiden vil gennemsnitlig være 8 timer ugentligt. Der kan være varierende arbejdsbelastning, og der vil være fleksibilitet i forhold til eksamensperioder. Ansættelse og aflønning sker som studerende i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Om-råde (OAO-fællesoverenskomsten) samt Organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) § 35. Minimumstimelønnen er kr. 124,18 (1. april 2019-niveau). Du vil blive lønindplaceret på baggrund af tidligere ansættelser. Det er en forudsætning for ansættelse, at du er indskrevet og er aktiv studerende ved en uddannelsesinstitution.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål vedrørende stillingen kan henvendes til centerleder Astrid Pernille Jespersen, tlf. 20972205, mail:
apj@hum.ku.

Din ansøgning
Send din ansøgning elektronisk, vedlagt CV og relevant dokumentation såsom eksamensudskifter via jobportalen (Klik her for at ansøge), så den er os i hænde senest d. 1. oktober 2019. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 41 Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset baggrund til at søge stillingen.