Louise Kathrine Folker Christensen

Louise Kathrine Folker Christensen

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  Jeg er ph.d.-studerende ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe) og ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (Odontologisk Institut). Min primære forskningsinteresse er Medical Humanities og krydsfeltet mellem kultur og sundhed.  

  Min ph.d. er en del af forsknings- og udviklingsprojektet, Sund Mund Hele Livet (SMUHL). Projektets formål er at skabe ny viden om orale sundhedsproblemer blandt ældre mennesker i den danske ældrepleje – og at udvikle de mest relevante initiativer til at forbedre den orale sundhed gennem en samskabelsesproces med Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe), Odontologisk Institut, samt plejeenheder i Greve Kommune og Frederiksberg Kommune. I mit kvalitative og etnografiske projekt fokuserer jeg på, hvordan oral sundhed relaterer sig til livskvalitet, skam, stigma, social ulighed og sundheds- og aldringsopfattelser.

  For tiden undersøger jeg oral sundhed som et biokulturelt fænomen, der krydser grænserne mellem sundhedssystemet, plejesektoren, hverdagslivet, og kulturelle, sociale og økonomiske samfundsskel – og grænserne mellem sundhedsvidenskaberne, samfundsvidenskaberne og humaniora. I løbet af mit feltarbejde i den danske ældrepleje har jeg oplevet, at orale sundhedsproblemer langt fra kun er et spørgsmål om biomedicinske eller odontologiske tilstande – det er i højere grad et spørgsmål om kulturelle praksisser, vaner, hverdagsliv, følelsesliv, arbejdsgange i ældreplejen, livsvilkår og økonomiske omstændigheder.

  Primære forskningsområder:

  • Medical Humanities
  • Samskabelse samarbejde mellem forskning og praksis
  • Kvalitative og etnografiske metoder
  • Kulturanalyse
  • Social ulighed i sundhed
  • Skam og stigma
  • Disability Studies
  • Pleje og omsorgsarbejde
  • Mental sundhed
  • Livskvalitet
  • Aldring
  • Livshistorie

  ID: 229425657