Line Steen Bygballe

Line Steen Bygballe

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Jeg er ph.d.-studerende ved etnologi og har en kandidat i anvendt kulturanalyse fra Københavns Universitet og Lunds Universitet.

Mit ph.d.-projekt er en del af det socio-tekniske udviklingsprojekt EMOVE, hvor Center for Humanistisk Sundhedsforskning sammen med Teknoantropologi (AAU) og it-virksomheden Kople udvikler et nyt it-system, der gør det mere enkelt for NGO'er at matche de rette frivillige med organisationens målgruppe eller opgaver. Målet med it-løsningen er at skabe et værktøj, som kan give de frivillige samt organisationen mere tid til deres kerneopgaver og den menneskelige kontakt.

I en tid hvor behovet for frivillige pludseligt kan stige markant, som set under den europæiske flygtningekrise i 2015, coronapandemien og krigen i Ukraine, er det helt afgørende, at NGO'er har robuste systemer og med sikker hånd kan gennemføre deres arbejde. Her kan it-systemet være med til at lette arbejdet for organisationen såvel som de frivillige.

Det kræver en bred viden om civilsamfundet og frivillige praksisser at udvikle et system, der virker, og som bliver brugt på den måde, det er tiltænkt. Ph.d.-projektet skal sikre, at de sociale og menneskelige aspekter indtænkes i alle faser af systemets udvikling. Via etnografiske metoder vil jeg udforske og kortlægge, hvordan matchingen af frivillige og det frivillige arbejde foregår i NGO'er, der arbejder med udsatte målgrupper i både Danmark og Europa i en tid, hvor flere blødere velfærdsopgaver bliver udliciteret til civilsamfundet.

Mit fokus er på NGO'er, som (sam)arbejder med udsatte borgergrupper, og det er projektets sigte at undersøge potentialet i at inddrage teknologi til at give en mere divers gruppe af mennesker mulighed for at tage del i frivillige aktiviteter.

 

Primære forskningsområder

Min aktuelle forskning omhandler frivillighed og sociale bevægelser i civilsamfundet i relation til sociale og sundhedsmæssige problemstillinger blandt udsatte borgergrupper.

Herudover er jeg engageret i følgende forskningsområder:

  • Frivilligt arbejde
  • Sociale bevægelser
  • Civilsamfund
  • Minoritetsgrupper
  • Aldring
  • Seniorarbejdsliv og senkarriere
  • Mental sundhed
  • Migration
  • Europa

ID: 247241695