Tenna Jensen

Tenna Jensen

Lektor

Lektor i humanistisk sundheds- og aldringsforskning ved CoRe, Center for Health research in the Humanities (core.ku.dk), et forskningscenter der danner rammen om en række kulturanalytiske og kulturhistoriske perspektiver på krop, sundhed og aldring.

Forskningsinteresser:

Aldring, livsvilkår, intergenerationelle relationer og sundhed i Danmark og Grønland i det 20. og 21. århundrede. Dette arbejder jeg med gennem studier af.

  • Udviklinger og forskelle i den danske og grønlandske ældrebefolknings forbrug af og praksisser omkring sundhed og sundhedsfremmende tilbud før og nu.
  • Udvikling af trivselsfremmende camps for unge og ældre i Grønland.
  • Opfattelser af aldring i Danmark og Grønland og sammenhænge mellem aldrings- og sundhedsvidenskab, -politik og -praksisser.
  • Udviklinger af madkvalitet og produktionsforhold over tid.

Jeg er PI på projektet Arktisk Aldring. Livsvilkår, livskvalitet og sundhedsfremme blandt ældre i Grønland (AgeArc) . Projektet er et kombineret forsknings- og udviklingsprojekt. Med i projektet er de grønlandske kommuner, Ilisimatisarfik (Grønlands Universitet), Syddansk Universitet, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Professionshøjskolen UCC. Projektet er støttet af VELUX FONDEN og EGV fonden.

Jeg er Co-PI og faglig ansvarlig for den kvalitative del af projekterne Sund Mund Hele Livet (SMUHL)- Projekterne omhandler skrøbelige ældres tandsundhed. Jeg er også Co-PI på projektet Kinguaariit Inuunerissut projektet - et projekt om intergenerationelle trivselsfremmende camps i Grønland. 

Derudover er jeg med i CESA outreach projektet Fra Arbejdsliv til Seniorliv. 

Jeg er adjungeret ved Greenland Center for Health Rersearch (GCHR), Institute of Nursing and Health Science, University of Greenland og medleder af Ilisimatusarfik Center for Arktisk Velfærd (ICAV), afd. for socialt arbejde, Ilisimatusarfik.

Jeg har tidligere været knyttet til Center for Sund Aldring Tema 1 (https://sundaldring.ku.dk/) og CALM projektet (Counteracting age related loss of skeletal muscle-mass in the elderly), et af Københavns Universitets stjerneprogrammer (calm.ku.dk).

Tidligere forskning omfatter udviklinger i fødevareforbruget Danmark i det 20. århundrede, herunder nationale og socio-gegrafiske forbrugsmøstre og historiske udviklinger af madkvalitet samt i ernæringsvidenskabens udvikling i Danmark siden 1900. Denne forskning blev foretaget i løbet af mit ph.d.-projekt, der var tilknyttet Danish Obsesity Research Center (Danorc).

Undervisnings- og vejledningsområder

 

  • Kulturhistoriske og kulturanalytiske perspektiver på sundhed (1850- )
  • Aldring, kulturhistorisk og kulturanalytisk  
  • Madens kulturhistorie i Danmark og Europa
  • Sundheds- og kropsopfattelser 1850-
  • Mad, sundhedspolitik og videnskab siden 1850

ID: 1210176