Samarbejde

CoRe samarbejder med mange forskellige myndigheder (især kommuner), organisationer og private virksomheder i en række projekter, der undersøger sundhedstilbud og eksisterende sundhedspraksisser samt muligheder for forbedringer. Vi arbejder med humanistisk sundhedsforskning ud fra en bred forståelse af sundhed og sygdom i hverdagsliv og organisering af samfund og institutioner.

Produkter

I samarbejdsprojekter leverer CoRe ofte produkter som fx:

  • Idékatalog med forslag til nye tiltag og forbedringer
  • Rapport: Fx afdækning af en kommunal ydelse eller en virksomheds produkt
  • Idégenererende workshops med målgruppe og stakeholders.

Arbejdsmetoder

Vi arbejder primært med kulturanalytiske og kulturhistoriske analyser af sundhedsrelaterede temaer.

  • Grundige, dybdegående kvalitative/kvantitative studier, der både kan bidrage til konkret udvikling af policy og social forandring.
  • Forskningsspørgsmål der adresserer indbyrdes forbundne og komplekse problemstillinger i krydsfeltet mellem levet liv, politisk agenda, konkrete forandringspraksisser og med særlig humanistisk blik for relationer.
  • Forsigtige og generative interventioner baseret på respekt, forståelse, indlevelse og anerkendelse af de mennesker og praksisser, vi studerer og deres interne mening.

Et eksempel på samarbejde 

Appetit på maden er en kvalitativ undersøgelse af ældre menneskers erfaringer med den kommunale madservice i Københavns Kommune. Projektet undersøger faktorer og forhold, der enten understøtter eller begrænser appetit blandt småtspisende skrøbelige ældre. Projektet er finansieret af

Læs rapporten Appetit på maden: Kvalitativt studie af hjemmeboende ældres appetit (pdf).

Brudflader og samspil på ældreområdet i Ishøj Kommune

I samarbejde med Ishøj Kommune undersøgte CoRe i 2016 og 2017 ved hjælp af etnografiske metoder blandt ældre borgere og lokale foreninger, hvordan ældreforvaltningens fokus på samskabelse kan videreudvikles og implementeres bedre blandt frontpersonalet.

Projektet undersøgte, hvordan samarbejdet mellem kommunen og private aktører finder sted og bringer dermed nye indsigter i samarbejdets muligheder og begrænsninger. Projektet fulgte forskellige aktiviteter i Ishøj, og undersøgte hvilke typer af roller, relationer og aktiviteter der opstod i samarbejdet. Projektet blev afsluttet med en rapport og et dialogmøde hvor forskerne præsenterede forskningsresultaterne og faciliterede dialog mellem forskellige forvaltninger i kommunen, medarbejdere, seniorrådet og lokale foreninger. 

Kontakt

Hvis du er interesseret i at indgå et samarbejde med CoRe om et projekt, kan du skrive til os på mail: humsund@hum.ku.dk