”At være på livsstilsændringer er bare meget lettere”: Et antropologisk studie af en gruppe overvægtige mænds erfaringer med at ændre livsstil

Research output: Book/ReportPh.D. thesisResearch

Documents

  • Maja Schøler
”At være på livsstilsændringer er bare meget lettere” er en antropologisk undersøgelse af livsstil og livsstilsforandringer blandt en gruppe overvægtige mænd på et kommunalt livsstilskursus i Storkøbenhavn; en undersøgelse,der sætter fokus på deltagerne og deres refleksioner og praksis i den individuelle og fælles kamp med –og mod –deres kropslige rutinerede praksisser. Afhandlingen handler om spændingsfeltet mellem kropsligt indlejrede dispositioner og ønsket om en sundere levemåde, og den udfordrer dels formodningen om, at forandring af rutinerede praksisser er resultatet af en refleksiv praksis, dels antagelsen om, at kropslige rutiner er svære at ændre, fordi de er indlejret i ureflekterede hverdagspraksisser og derfor selvfølgelige. I afhandlingen viser jeg således, hvordan deltagerne på livsstilskurset refleksivt såvel som kropsligt anvender en række forskellige metoder og relationer i deres forsøg på at forene idealet om en sundere livsstil med ønsket om en balanceret levemåde. På den baggrund argumenterer jeg for et perspektiv på livsstilsforandringer som en kulturel, situeret og kreativ praksis, der indvirker på og er influeret af (deltagernes) vurderinger, værdier og handlinger. Den gennemgående pointe er, at livsstilsforandringer konstitueres materielt, kropsligt, socialt og moralsk gennem kreative forhandlinger mellem de muligheder og begrænsninger,som hverdagens rammer og forpligtelser sætter for deltagernes livsstilsforandrings projekter. Målet er en balanceret levemåde.
Original languageDanish
PublisherDet Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
Number of pages198
Publication statusPublished - 2016

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 167512188